Serviciul de urgență

Serviciul de urgenta este disponibil 24/7.
0 (231) 8-00-49

Servicii GLC

Lista serviciilor

INFORMAŢIE PRIVIND SERVICILE CU PLATĂ PENTRU PERSOANE FIZICE ŞI JURIDICE

перейти по ссылке  TARIFILE PENTRU PRESTAREA SERVICIILOR CU PLATĂ

Deservirea tehnică şi reparaţia fondului de locuinţe include lucrările de întreţinere şi reparaţie a fondului locativ în mărimea mijloacelor financiare primite (de la toţi chiriaşii ce locuesc în bloc, proprietarii apartamentelor şi proprietarii încăperilor nelocuibile) cu reţinerea taxelor fiscale, cheltuelilor activităţii de producere a întreprinderii.

De către întreprindere efectuează următoarele tipuri de lucrări:

· verificarea funcţionării şi deblocarea canalelor de ventilare;

· deservirea elementelor sistemelor de evacuare a apelor meteorice;

· reparaţia uşilor şi a subsolului;

· reparaţia ferestrelor din scarş;

· etanşarea întrerilor în blocul locativ, a comunicaţiilor inginereşti subterane;

· reparaţia scărilor şi fasadelor; ( reparaţia acoperişurilor deasupra apartamentelor se efectuează cu cota de participare a locatarilor coloanei corespunzătoare a blocului)

Deservirea tehnică a sistemelor de alimentare cu apă rece, evacuarea apelor uzate din interiorul blocului şi de încălzire centrală include lucrările de deservire a sistemelor de alimentare cu apă în subsoluri, la etajele tehnice, precum şi a coloanelor comune din apartamente/ încăperile locuibile în cămine, a sistemelor de evacuare a apelor uzate, şi de încălzire centrală inclusiv:

• controlul tehnic al sistemelor interne de alimentare cu apă potabilă şi de evacuare a apelor uzate - o dată în 6 luni;

• controlul tehnic al sistemelor interne de încălzire centrală - pe parcursul perioadei de încălzire;

• lichidarea scurgerilor şi deteriorărilor din sistemele de alimentare cu apă, de evacuare a apelor uzate şi de încălzire centrală;

• curăţirea şi spălarea coloanelor comune de apeducte şi evacuare a apelor uzate;

• curăţirea şi spălarea coloanelor comune de apeducte şi evacuare a apelor uzate;

• schimbul sectoarelor de reţele de încălzire centrală, apeduct şi evacuare a apelor uzate ( pînă la 5% din cantitatea totală), armături de închidere şi reglare;

• curăşarea sistemelor de evacuare la conductele de subsoil;

• ştimuirea ţevilor de evacuare a apelor uzate; schimbul mufelor şi a garniturii;

• profilaxia, spălarea şi încercarea hidraulică a sistemelor de încălzire centrală după expirarea sezonului de încălzire, conservarea lor pentru perioada de vară şi pregătirea către sezonul rece;

• salubrizarea subsolurilor de impurităţi, pomparea apei din subsoluri (ce pătrunde în rezultatul scurgerilor din reţele de apă rece şi canalizare, defectelor de scurgere a apelor în urma ploilor).

Salubrizarea locurilor de uz caznic, terenurilor din interiorul cartierilor municipiului şi terenurilor aferente blocurilor locative:

• Amenajarea teritoriului şi efectuarea lucrărilor de curăţire a teritoriilor din interiorul cartierilor şi terenurilor aferiute blocurilor locative;

• Salubrizarea scărilor, dezinfectarea tubulaturilor, recipientelor pentru gunoi, a camerelor de deşeuri şi a altor locuri de uz comun.

Deservirea tehnică şi reparaţia ascensoarelor

• electuarea lucrărilor de asigurare a funcţionarii la parametrii normali a ascensoarelor;

• intervenţia la ascensoare pentru înlăturarea defectelor şi avariilor, la apariţia acestora.

Organizarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţie a blocurilor locative, încăperilor locuibile în cămine (încăperilor nelocuibile) se efectuează de către aparatul administrativ al gestionarului.

Lucrările de gestionare a fondului locativ includ:

- ţinerea documentaţiei tehnice a blocurilor locative, prelucrarea actelor de contabilitate şi altor acte;

- efectuarea operaţiunilor economice la bancă;

- încheierea, evidenţa şi asigurarea executării contractelor de închiriere, arendare a apartamentelor/încăperilor locuibile în cămine (încăperilor nelocuibile), de deservire tehnică a blocului locativ, altor contracte economice;

- păstrarea contractelor de închiriere, arendare, întreţinere şi reparaţie a apartamentelor şi încăperilor locuibile în cămine privatizate sau de întreţinere şi deservire a încăperilor nelocuibile din fondul locativ;

- ţinerea evidenţei achitării de către proprietarii, chiriaşii şi locatarii apartamentelor/încăperilor locuibile în cămine şi încăperilor nelocuibile a serviciilor prestate;

- eliberarea documentelor de decontare şi a certificatelor privind suprafaţa apartamentului/ încăperii locuibile în cămin ocupate, precum şi privind plata pentru serviciile locative şi comunale şi pentru coabitare;

- efectuarea reviziei tehnice a blocurilor locative şi, în temeiul datelor reviziei, întocmirea listei de lucrări, necesare pentru deservirea şi reparaţia blocului locativ, a reţelelor «tehnico- edilitare, inclusiv borderoul defectelor;

- planificarea şi organizarea lucrărilor necesare pentru întreţinerea, reparaţia capitală şi curentă a fondului locativ, a utilajului şi comunicaţiilor inginereşti;

- înfăptuirea acţiunilor ce ţin de securităţii şi sănătatea în muncă;

- asigurarea cu servicii de dispecerat şi combatere a avariilor;

- pregătirea blocurilor locative pentru exploatare în sezonul de toamnă-iarnă.