Serviciul de urgență

Serviciul de urgenta este disponibil 24/7.
0 (231) 8-00-49

Servicii GLC

Lista serviciilor

Informații privind serviciile furnizate ÎM "GLC Bălţi" populației și persoanelor juridice

Deservirea tehnică şi reparaţia fondului de locuinţe include lucrările de întreţinere şi reparaţie a fondului locativ în mărimea mijloacelor financiare primite (de la toţi chiriaşii ce locuesc în bloc, proprietarii apartamentelor şi proprietarii încăperilor nelocuibile) cu reţinerea taxelor fiscale, cheltuelilor activităţii de producere a întreprinderii.

De către întreprindere efectuează următoarele tipuri de lucrări:

· verificarea funcţionării şi deblocarea canalelor de ventilare;

· deservirea elementelor sistemelor de evacuare a apelor meteorice;

· reparaţia uşilor şi a subsolului;

· reparaţia ferestrelor din scarş;

· etanşarea întrerilor în blocul locativ, a comunicaţiilor inginereşti subterane;

· reparaţia scărilor şi fasadelor; ( reparaţia acoperişurilor deasupra apartamentelor se efectuează cu cota de participare a locatarilor coloanei corespunzătoare a blocului)

Deservirea tehnică a sistemelor de alimentare cu apă rece, evacuarea apelor uzate din interiorul blocului şi de încălzire centrală include lucrările de deservire a sistemelor de alimentare cu apă în subsoluri, la etajele tehnice, precum şi a coloanelor comune din apartamente/ încăperile locuibile în cămine, a sistemelor de evacuare a apelor uzate, şi de încălzire centrală inclusiv:

• controlul tehnic al sistemelor interne de alimentare cu apă potabilă şi de evacuare a apelor uzate - o dată în 6 luni;

• controlul tehnic al sistemelor interne de încălzire centrală - pe parcursul perioadei de încălzire;

• lichidarea scurgerilor şi deteriorărilor din sistemele de alimentare cu apă, de evacuare a apelor uzate şi de încălzire centrală;

• curăţirea şi spălarea coloanelor comune de apeducte şi evacuare a apelor uzate;

• curăţirea şi spălarea coloanelor comune de apeducte şi evacuare a apelor uzate;

• schimbul sectoarelor de reţele de încălzire centrală, apeduct şi evacuare a apelor uzate ( pînă la 5% din cantitatea totală), armături de închidere şi reglare;

• curăşarea sistemelor de evacuare la conductele de subsoil;

• ştimuirea ţevilor de evacuare a apelor uzate; schimbul mufelor şi a garniturii;

• profilaxia, spălarea şi încercarea hidraulică a sistemelor de încălzire centrală după expirarea sezonului de încălzire, conservarea lor pentru perioada de vară şi pregătirea către sezonul rece;

• salubrizarea subsolurilor de impurităţi, pomparea apei din subsoluri (ce pătrunde în rezultatul scurgerilor din reţele de apă rece şi canalizare, defectelor de scurgere a apelor în urma ploilor).

Salubrizarea locurilor de uz caznic, terenurilor din interiorul cartierilor municipiului şi terenurilor aferente blocurilor locative:

• Amenajarea teritoriului şi efectuarea lucrărilor de curăţire a teritoriilor din interiorul cartierilor şi terenurilor aferiute blocurilor locative;

• Salubrizarea scărilor, dezinfectarea tubulaturilor, recipientelor pentru gunoi, a camerelor de deşeuri şi a altor locuri de uz comun.

Deservirea tehnică şi reparaţia ascensoarelor

• electuarea lucrărilor de asigurare a funcţionarii la parametrii normali a ascensoarelor;

• intervenţia la ascensoare pentru înlăturarea defectelor şi avariilor, la apariţia acestora.

Organizarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţie a blocurilor locative, încăperilor locuibile în cămine (încăperilor nelocuibile) se efectuează de către aparatul administrativ al gestionarului.

Lucrările de gestionare a fondului locativ includ:

- ţinerea documentaţiei tehnice a blocurilor locative, prelucrarea actelor de contabilitate şi altor acte;

- efectuarea operaţiunilor economice la bancă;

- încheierea, evidenţa şi asigurarea executării contractelor de închiriere, arendare a apartamentelor/încăperilor locuibile în cămine (încăperilor nelocuibile), de deservire tehnică a blocului locativ, altor contracte economice;

- păstrarea contractelor de închiriere, arendare, întreţinere şi reparaţie a apartamentelor şi încăperilor locuibile în cămine privatizate sau de întreţinere şi deservire a încăperilor nelocuibile din fondul locativ;

- ţinerea evidenţei achitării de către proprietarii, chiriaşii şi locatarii apartamentelor/încăperilor locuibile în cămine şi încăperilor nelocuibile a serviciilor prestate;

- eliberarea documentelor de decontare şi a certificatelor privind suprafaţa apartamentului/ încăperii locuibile în cămin ocupate, precum şi privind plata pentru serviciile locative şi comunale şi pentru coabitare;

- efectuarea reviziei tehnice a blocurilor locative şi, în temeiul datelor reviziei, întocmirea listei de lucrări, necesare pentru deservirea şi reparaţia blocului locativ, a reţelelor «tehnico- edilitare, inclusiv borderoul defectelor;

- planificarea şi organizarea lucrărilor necesare pentru întreţinerea, reparaţia capitală şi curentă a fondului locativ, a utilajului şi comunicaţiilor inginereşti;

- înfăptuirea acţiunilor ce ţin de securităţii şi sănătatea în muncă;

- asigurarea cu servicii de dispecerat şi combatere a avariilor;

- pregătirea blocurilor locative pentru exploatare în sezonul de toamnă-iarnă.