Serviciul de urgență

Serviciul de urgenta este disponibil 24/7.
0 (231) 8-00-49

Despre noi

Denumirea întreprinderii

Întreprinderea Municipală «Gospodăria locativ-comunală Bălţi»

Întreprinderea Municipală „GLC Bălţi”repreziută întreprindere de domeniul serviciilor publice de gospodărie comunală. Întreprinderea este fondată în temeiul Deceziei Consiliului Municipal Bălţi nr.6/33 din 05.05.2011 „Cu privire la fondarea întreprinderea Municipală «Gospodăria locativ-comunală Bălţi”

Conducătorul

Chiaburu Tatiana Ivan

Telefonul de contact/fax

0(231) 8-00-44

Adresa juridică

3100 mun. Bălţi; str. I. Franco, 19

Adresa electronică

im_glc_balti@mail.ru

 

Principalele activităţi al întreprinderii:

*Deservirea tehnică şi reparaţia fondului de locuinţe;

*Deservirea tehnică a sistemelor de alimentare cu apă rece, evacuarea apelor uzate din interiorul blocului şi de încălzire centrală;

*Salubrizarea locurilor de uz caznic, terenurilor din interiorul cartierilor municipiului şi terenurilor aferente blocurilor locative;

*Deservirea tehnică şi reparaţia ascensoarelor.