Serviciul de urgență

Serviciul de urgenta este disponibil 24/7.
0 (231) 8-00-49

Eliberarea certificatelor

CERTIFICATELE SE ELIBEREAZĂ: 

1. LA PREZENTAREA:

- CONTRACTULUI DE DESERVIRE TEHNICĂ Şl REPARAŢIE A BLOCURILOR LOCATIVE A SISTEMELOR
- INGINEREŞTI INTERIOARE (se perfectează la GHIŞEUL UNIC),
- BULETINULUI DE IDENTITATE,
- ADEVERINŢA DE NAŞTERE,
- CARTEA DE IMOBIL,
- CERTIFICATUL DE PROPRIETATE SAU ORDINUL DE REPARTIŢIE,
- LEGITIMAŢIE DE PENSIONAR,
- CERTIFICAT DE INVALIDITATE ( ELIBERAT DE CREMV)

2. COPIILOR CU VÎRSTĂ PÂNĂ LA 18 ANI, CERTIFICATELE SE ELIBEREAZĂ NUMAI UNUIA DIN PĂRINŢI SAU A ALTUI MEMBRU DE FAMILIE VÎRSTA MAJORATULUI.

ADMINISTRAŢIE

str. I.Franco 19, birou nr. 1, tel. 0(231) 8-00-46
str. Ştefan cel Mare 34, tel. 0(231) 8-00-55

Audienţa ceteţenilor - zilnic 8.00 - 17.00, întrerupere 12.00-13.00